CV

IdKauss2011atkl 2sKur es tāda esmu radusies?

Apgūstot daudzas un brīžam pat ļoti atšķirīgas lietas, kuras kopā mani padarījušas par vadības un dzīvesstila konsultanti.

Savu moto esmu pārņēmusi no senajiem grieķiem: veselā miesā vesels gars! Tas ir tik dabiski, patīkami un darboties rosinoši.

Formālā puse izskatās šādi:

IZGLĪTĪBA:

 • 2008. – doktora grāds ekonomikā, apakšnozare Izglītības vadība, Latvijas Universitāte
 • 2016. – maģistra grāds inženierzinātnēs, specializācija: sociotehnisku sistēmu modelēšana, Vidzemes augstskola
 • 2011. – maģistra grāds veselības zinātnē, specializācija: uztura speciāliste, LU-RSU-LLU kopprogramma
 • 2001. – maģistra grāds ekonomikā, Latvijas un Norvēģijas lauksaimniecības universitāšu kopprogramma (studijas angļu valodā)
 • 1999. – bakalaura grāds pedagoģijā, ekonomikas un veselības mācības skolotāja kvalifikācija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
 • 1988. – tehniskā sekretāre (lietvede, mašīnrakstītāja, stenogrāfiste), Rīgas 19.PTV
 • 1985. – vidējā izglītība, Siguldas 1.vidusskola

PĒTNIECĪBA, STAŽĒŠANĀS UN PIEREDZES APMAIŅA STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ: 

 • Fulbraita stipendija pētniecībai ASV. Tēma: Modern management principles in the development of the national economy of Latvia , 2007.g.26.augusts-2008.g.26.aprīlis, Pacific Lutheran University School of Business (Tacoma, WA)
 • Apmaiņas lekcijas par stratēģisko vadību studentiem angļu valodā Socrates-Erasmus programmas ietvaros: Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, Vācija, 2012.g.maijs; Hochschule fur Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Zārbrikene, Vācija, 2010.g.aprīlis un 2009.g.maijs;
 • Lektora darbs (angļu un krievu valodā) un pieredzes apmaiņa Free International University of Moldova (Kišiņeva, Moldova) – 2012.gada oktobris;
 • Lektora (un matroža) darbs starptautiskā intensīvās apmācības projektā angļu valodā SAIL 2013.gada augustā burājot no Ščecinas uz Bergenu un ar studentiem runājot par ilgtspējas dažādiem aspektiem
 • Pirmsdiploma prakse (2,5 mēneši) Timišoaras Politehniskajā universitātē apvienojumā ar Rumānijas iepazīšanu – 2015.gada vasara

NODARBINĀTĪBA:

 • kopš 1996.gada – privātās uzņēmējdarbības pieredze, patlaban saimnieciskās darbības veicējas statuss – dažādas konsultācijas un semināri
 • kopš 2012. – Latvijas Jūras akadēmija, viesdocente
 • kopš 2006. – Rīgas Stradiņa universitāte, docente
 • 2001.-2014. – Biznesa augstskola Turība, docente
 • kopš 2003. – konsultante Zygon Baltic Consulting
 • kopš 2009. – pasniedzēja un semināru autore Partneri MG u.c.

Zinātniskais darbs un publikācijas:

GADS

NOSAUKUMS

PIEZĪMES

Zinātniskās publikācijas

2013. Management styles in Latvia and Moldova – differences and similarities Līdzautors N.Sali (Moldova). Raksts un prezentācija Biznesa augstskolas Turība starptaut. zin. konferencē
2012. Sociālā uzņēmējdarbība un informācija par to Latvijas publiskajā telpā Raksts un prezentācija Biznesa augstskolas Turība starptaut. zin. konferencē
2010. Vadības aktuālās problēmas – Lavija Eiropas un pasaules kontekstā
2009. Inovāciju un radošuma veicināšana organizācijās
2008. Challenges on Management Education for Sustainable Development in Public Administration. Raksts un prezentācija 6.JTET starptautiskajā konferencē Anadolu Universitātē (Turcija)
Latvijas organizāciju gatavība zināšanu pārvaldības un inovatīvas darbības iespēju izmantošanai Raksts un prezentācija Biznesa augstskolas Turība starptaut. zin. konferencē
Cilvēks organizācijā – kā darbinieki vērtē vadības metodes savā darba vietā Publikācija LR CSP rakstu krājumā „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2008”
2007. Latvia`s Employed Business Management Students` Readiness for Life and Work in Circumstances of Sustainable Development. Publicēts starptautiski recenzējamā zin. rakstu krājuma “Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes” 2.sēj.
2006. Personāla struktūras izvērtējums motivēšanas procesa pilnveidei. Raksts un prezentācija Biznesa augstskolas Turība starpt. zin. konf.
2001.-2008. Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā Promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ekonomikā
2004. The role of higher educational institutions of business administration in the provision of sustainable economic development Uzstāšanās un publikācija 2.starptautiskājā JTET konferencē „Sustainable development. Culture. Education”, Tallina, 14.-16.04.2005.

Grāmatas

2013. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z Izdevējs SIA “Biznesa augstskola Turība”
2005. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība Izdevējs SIA “Biznesa augstskola Turība”
2003. Dokumentu datorizēta sagatavošana Līdzautors J. Augucēvičs, izdevējs SIA “Biznesa augstskola Turība”
2002.
Jaunās paaudzes lietvedība
Izdevējs SIA “Biznesa augstskola Turība”

Populārzinātniskās publikācijas vadībzinātnes nozarē

2013. Dokumentu pārvaldības sadaļas aktualizēšana atbilstīgi jaunajiem tiesību aktiem Dienas Biznesa Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata, 01.04.2013.
2012. Pirmā palīdzība problēmu risināšanā Latvijas Ārsts, 2012.g.oktobris
Ar ko „normālie” atšķiras no veiksmīgajiem Dienas Bizness 22.02.2012.
Uzņēmuma veiksmi nosaka „vāciņa likums” Dienas Bizness 04.02.2012.
2011. Dokumenti un to pārvaldība organizācijā Bilance, septembris
Kā jums ar inovācijām? www.biznesam.lv, 07.02.2011.
Viss par zīmogiem un spiedogiem www.biznesam.lv, 10.01.2011.
Aktuālais par zīmogiem un spiedogiem www.iFinanses.lv, 05.01.2011.
2010. Dokumentu pārvaldības sadaļas aktualizēšana atbilstīgi jaunajiem tiesību aktiem Dienas Biznesa Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata, 01.11.2010.
2009. Kā jums ar inovācijām? www.iFinanses.lv, 30.10.2009.
Dokumentu pārvaldības sadaļas izveide Dienas Biznesa Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata, 2009.
Cik naudas ieberam papīrgrozā? www.iFinanses.lv, 01.10.2009.
Viss par zīmogiem un spiedogiem www.iFinanses.lv, 10.08.2009
Dokumentu noformēšana: mīti un realitāte www.iFinanses.lv, 09.08.2009.
Vadītāju stratēģija pārmaiņu laikā www.iFinanses.lv, 20.07.2009.
2008. Ko darīt ar nekrietniem vadītājiem Dienas Bizness 16.05.
Vadītāju inteliģence Dienas Bizness 07.05.
Kā veidot un vadīt organizāciju? Raksts Dienas Bizness paspārnē iznākošā žurnāla Saldo. 9.aprīļa numurā
2007. Uzņēmēju sociālā atbildība Latvijā: pienākums, kas jāizprot Līdzautori G.Ķeniņš-Kings un A.Pētersons, Kanādā iznākošā žurnāla Jaunā gaita aprīļa numurā
Sociālā atbildība: vecs pienākums jaunās formās Līdzautori G.Ķeniņš-Kings un A.Pētersons, grāmatā Raksti veiksmīgiem cilvēkiem
Kad kurpe atpaliek no kājas. Problēmas un idejas organizāciju struktūras sakarā 1.un 2.d. Dienas Bizness 06. un 14.02.
2006. Kā gūt priekšstatu par notiekošo un kā izvēlēties to vai citu vadības rīku? 3. un 4.daļa Dienas Bizness 14. un 15.12.
Klasiskās SVID analīzes izmantošanas metodes Dienas Bizness 13.12.
Kā gūt priekšstatu par notiekošo un kā izvēlēties to vai citu vadības rīku? 1. un 2.daļa Dienas Bizness 08. un 12.12.
PEST analīze ir aprakstoša Dienas Bizness 16.11.
Analīze palīdz „noņemt biezās rozā brilles” Dienas Bizness 14.11.
PEST– vērtīgs un mazpazīstams rīks Dienas Bizness 13.11.
Ar ko govs no suņa atšķiras Dienas Bizness 24.10.
Īsi par būtisko Bostonas matricā Dienas Bizness 23.10.
Katram dzīves ciklam – sava loma Dienas Bizness 17.10.
Uzņēmuma dzīves cikla galvenie posmi Dienas Bizness 16.10.
Uzņēmuma dzīves cikls un darba stils Dienas Bizness 13.10.
2005. Lai bizness negrīļojas – līdzsvarotās vadības karte Dienas Bizness 05.01.
2004. Līdzsvarotās vadības karte – kāpēc tas ir svarīgi 2004.g.novembris – apjomīgs materiāls DB Projektu vadīšanas rokasgrāmatā

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Varu palīdzēt!

%d bloggers like this: